Menü-Mobil Food Systems GmbH

Dr.-Gustav-Markt-Weg 18
6401 Inzing
Austria

Phone: (+43-5238)88661
Fax: (+43-5238)88778
http://www.menu-mobil.com
office@menu-mobil.com

Company Contacts
Department/ Name Address

Export Manager / Dr.Christian Sölder export@menu-mobil.de

Geschäftsführung / Josef Draxl office@menu-mobil.com
Continue reading “Menü-Mobil Food Systems GmbH”

Biegler GmbH, Medizinel

Allhangstraße 18A
3001 Mauerbach
Austria

Phone: (+43-1)9792105
Fax: (+43-1)979210516
http://www.biegler.com
office@biegler.com

Company Contacts
Department/ Name Address

Ingeborg Biegler: Geschäftsführende Gesellschafterin Tel.:, +43 1 979 21 05
ib@biegler.com

Werner Biegler: Prokurist +43 1 979 21 05
office@biegler.com
Continue reading “Biegler GmbH, Medizinel”

Medizinische Universität Graz

Universitätsplatz 3
8010 Graz
Austria

Phone: 0043-316-385-72011
Fax: 0043-316-385-72030
http://www.meduni-graz.at
rektor@meduni-graz.at

Company Contacts
Department/ Name Address

Research Management / Heidi Schmitt Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz
heidi.schmitt@meduni-graz.at
Continue reading “Medizinische Universität Graz”

Meditrainment Consulting GmbH

Rungges 6
6091 Neu-Götzens
Austria

Phone: (+43-5234)33119
http://www.meditrainment.com
info@meditrainment.com
Continue reading “Meditrainment Consulting GmbH”

Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co. KG

Oberer Stadtplatz 6
6330 Kufstein
Austria

Phone: (+43-537)261444-10
Fax: (+43-537)261444-4
http://www.meditrade.at
info@meditrade.at
Continue reading “Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co. KG”

Medifina Medizinprodukte-Vertriebs GmbH

Puchsbaumplatz 5/3-4
1100 Wien
Austria

Phone: (+43-650)6227676

Company Contacts
Department/ Name Address

DI Dr. Johann Krocza MSc Tel.: +43 1 2368520
office@medifina.com
Continue reading “Medifina Medizinprodukte-Vertriebs GmbH”

MADRImed Medizintechnik GmbH

Werner-Bader-Straße 1
5111 Bürmoos
Austria

Phone: (+43-6274)6236105
Fax: (+43-6274)6236-106
http://www.madrimed.com
office@madrimed.com
Continue reading “MADRImed Medizintechnik GmbH”

Life Science Austria (LISA) Vienna Region

Ebendorferstraße 4
1010 Wien
Austria

Phone: (+43-1)400086934
Fax: (+43-1)400086587
http://www.lisavr.at
ecker@lisavr.at

Company Contacts
Department/ Name Address

Dr. Sabine Ecker: Clustermanagement Life Science Austria – Vienna Region, c/o Austria Wirtschaftsservice GmbH, Ungargasse 37, A- 1030 Wien, Tel: +43-1-501 75 547, Fax: +43-1-501 75 493
Ecker@lisavr.at
Continue reading “Life Science Austria (LISA) Vienna Region”

Lang GmbH, Leonhard, Medizin-Technik

Archenweg 56
6020 Innsbruck
Austria

Phone: (+43-512)334257
Fax: (+43-512)392210
http://www.leonhardlang.at
medical@leonhardlang.at

Company Contacts
Department/ Name Address

Bettina Sarlay, Sales Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, A-6020 Innsbruck, Austria, Telephone: +43 512 33425-65, Fax : +43 512 392210
Bettina.Sarlay@LeonhardLang.at

Burrhus Lang, President Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, A-6020 Innsbruck, Austria, Telephone: +43 512 33425-7, Fax : +43 512 392210
medical@LeonhardLang.at

Eva-Maria Hofer, Sales Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, A-6020 Innsbruck, Austria, Telephone: +43 512 33425-58, Fax: +43 512 392210
Eva.Hofer@LeonhardLang.at

Markus Muigg, Sales Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, A-6020 Innsbruck, Austria, Telephone: +43 512 33425-48, Fax : +43 512 392210
Markus.Muigg@LeonhardLang.at

Martina Salchner, Sales Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, A-6020 Innsbruck, Austria, Telephone: +43 512 33425-18, Fax: +43 512 392210
Martina.Salchner@LeonhardLang.at
Continue reading “Lang GmbH, Leonhard, Medizin-Technik”

MEDICAl ELECTRONIC SYSTEMS Produktions- und Handels-GmbH

Hegelgasse 19
1010 Vienna
Austria

Phone: (+43-1)7180383
Fax: (+43-1)8048185
http://www.mes-europe.com
info@mes-europe.com

Continue reading “MEDICAl ELECTRONIC SYSTEMS Produktions- und Handels-GmbH”